WHOLESALE

LiMar Concept uit de startblokken — Limar Concept dans les starting-blocks

LiMarConcept-1 Sint-Stevens-Woluwe

De jonge maar ambitieuze groothandel LiMar Concept uit Sint-Stevens-Woluwe heeft een missie: jarenlange ervaring en expertise op het vlak van huishoudelektro en sanitair ten dienste stellen van de schrijnwerker, keukenbouwer, architect, aannemer en hun cliënteel. Met deze dienstverlening verovert dit groeiend familiebedrijf stilaan een eigen plekje in de sector. Persoonlijk advies op maat, dat de standaardoplossingen durft te overstijgen, is het handelsmerk. Het actieterrein van LiMar Concept strekt zich uit van Groot-Brussel tot het zuiden van ons land.

Drijvende krachten achter deze groothandel in huishoudelektro, sanitair maar ook keukenstoelen en –krukken zijn Alexandra Liboutton en Alexis Marlière, man en vrouw met gelijklopende professionele ambities. Beiden leenden een stukje van hun achternaam aan de firmanaam LiMar, het bedrijf dat ze ondertussen tweeënhalf jaar geleden oprichtten. En beiden kunnen bogen op een zeer ruime ervaring in de keuken- en elektrosector. Alexis bekleedde onder meer commerciële functies bij Bauknecht, Smeg en Atag. Alexandra was onder meer aan de slag bij Smeg en The Kitchen Company. De contacten in de sector, de kennis van de markt én de doorgedreven productkennis vormen belangrijke troeven in hun huidige functies bij LiMar. Alexis neemt de commerciële buiten- en binnendienst voor zijn rekening, terwijl Alexandra de showroom en administratieve diensten bemant. Sinds kort krijgt ze versterking van dochter Margaux, die als jobstudent bijspringt, en zoon Mathieu, in vaste dienst. Het team wordt vervolledigd door John die de logistiek en het transport voor zijn rekening neemt. Er wordt zowel bij de klant als op de werf geleverd en ook hier staat service op maat voorop. “Recent kwam er bij een levering van koelkasten in een appartement zelfs een kraan aan te pas”, aldus Alexis, “Maar wij maken ons sterk om ook in complexe omstandigheden oplossingen te bieden!”

Informeren van zowel de professional als consument

De onderneming, met magazijn en showroom, is gesitueerd op het bedrijventerrein in de Tollaan te Sint-Stevens-Woluwe; centraal gelegen, goed bereikbaar en met voldoende parkeergelegenheid. Hier zijn zowel de professional als de door de vakman doorgestuurde consument welkom. Dat kan tijdens de kantooruren, maar op afspraak ook ’s avonds. Alexis: “Rechtstreeks verkopen aan de consument doen we uiteraard nooit. Daarover communiceren we duidelijk. Hier nemen we enkel een adviserende rol op.” Het professionele cliënteel bestaat grotendeels (voor een goede 85%) uit schrijnwerkers. Niet zelden zoekt men met het plan op de tafel naar gepersonaliseerde oplossingen en wordt er bijgestuurd waar nodig. Alexis vult aan: “Daarnaast mogen wij ook heelwat keukenhandelaars, op zoek naar iets anders dan het standaard elektro-aanbod, evenals aannemers en architecten onder onze klanten rekenen.”

100-tal merken

Het aanbod situeert zich in alle prijsklassen: van toestellen voor de projectmarkt tot oplossingen voor de meest exclusieve keukens. En dit heeft uiteraard alles te maken met het enorme aanbod met zowel de grote als minder evidente merken die toch een belangrijke meerwaarde kunnen bieden. Een blik op de website van LiMar Concept zegt genoeg: in totaal zijn er zo’n 100-tal merken vertegenwoordigd. Blikvanger is onder meer het merk Wave, de ‘fashion’ dampkap en lamp voor de keuken. Wat het gamma voor de keuken betreft, nemen de elektrotoestellen (met o.m. zowel vrijstaande als inbouwfornuizen en -koelkasten) het leeuwendeel voor hun rekening, gevolgd door spoeltafels en kraanwerk. Een osmosesysteem, afvalsorteersystemen, waterverzachters, contactdozen voor het werkblad en nog een aantal andere accessoires vervolledigen het aanbod. Aanvullend biedt de groothandel tevens een zorgvuldig geselecteerde lijn aan krukken en keukenstoelen maar ook tafels. Alexis vult aan: “Het gaat hier uitsluitend om producten van Europese makelij met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.” In de showroom staan een 35-tal modellen, in verschillende hoogtes en afwerkingen, die de consument ter plekke kan bekijken en proberen.

De oprichters van LiMar blikken vandaag tevreden terug op het succes dat ze sinds de oprichting van het bedrijf behaald hebben met hun totaalaanpak en -service en durven al luidop te dromen van een ander pand met een ruimere toonzaal!

http://www.limarconcept.be

Vanuit de vestiging in Sint-Stevens-Woluwe bedient groothandel LiMar Groot-Brussel en het zuiden van België.

De drijvende krachten achter LiMar Concept: Alexandra Liboutton en Alexis Marlière.

Zowel de professionele klant als de eindconsument zijn welkom voor advies in de showroom. Hier worden een selectie aan keukentoestellen, kranen en stoelen getoond.

Het aanbod aan keukentoestellen en sanitair wordt vervolledigd met een exquise selectie aan keukenstoelen en –krukken.

Service op niveau… bij de levering van deze koelkasten kwam er zelf een kraan aan te pas!


Voici la mission de LiMar Concept de Woluwe-Saint-Etienne: mettre ses années d’expérience et d’expertise dans le domaine de l’électroménager et du sanitaire à la disposition des menuisiers, cuisinistes, architectes, entrepreneurs et de leurs clients. Grâce à ce service, cette entreprise familiale en pleine croissance se fait progressivement une place dans le secteur. Sa marque de fabrique: des conseils personnalisés sur mesure, qui vont au-delà des solutions standard. Le terrain d’action de LiMar Concept s’étend du Grand Bruxelles et toute la Wallonie.

Les locomotives de ce grossiste en électroménager, en sanitaire mais aussi en chaises et tabourets de cuisine sont Alexandra Liboutton et Alexis Marlière, mari et femme aux ambitions professionnelles identiques. Ils ont tous deux prêté une partie de leur nom de famille au nom de la société LiMar, l’entreprise qu’ils ont créée il y a deux ans et demi. Ils possèdent tous les deux une très grande expérience dans le secteur de la cuisine et de l’électro. Alexis a notamment exercé des fonctions commerciales chez Bauknecht, Smeg et Atag. Alexandra a travaillé, entre autres, chez Smeg et The Kitchen Company. Leurs contacts dans le secteur, leur connaissance du marché et leur connaissance approfondie des produits constituent d’importants atouts dans leurs fonctions actuelles chez LiMar. Alexis se charge du service commercial externe et interne, tandis qu’Alexandra s’occupe du showroom et des services administratifs. Ils ont depuis peu reçu des renforts de leur fille Margaux, qui vient les aider en job étudiant, et d’une employée administrative. L’équipe est complétée par John qui est chargé de la logistique et du transport. Les livraisons se font tant chez le client que sur chantier et, là aussi, le service sur mesure est la clé de tout. “Lors de la livraison de réfrigérateurs dans un appartement, nous avons même récemment utilisé une grue”, explique Alexis, “Nous nous engageons à proposer des solutions même dans des situations complexes!”

Informer les professionnels et leur client

L’entreprise, dont le dépôt et le showroom sont installés à l’avenue du Péage à Woluwe-Saint-Etienne, a une situation centrale, est bien accessible et dispose de suffisamment de places de parking. Les professionnels mais aussi les consommateurs envoyés par les professionnels y sont les bienvenus. Ceci est possible pendant les heures de bureau, mais aussi le soir sur rendez-vous. Alexis: “Nous ne vendons bien entendu jamais directement au consommateur. Nous communiquons clairement à ce sujet. Nous n’assurons qu’un rôle de conseiller.” La clientèle professionnelle est principalement composée de menuisiers (à plus de 85%). Il n’est pas rare que l’on recherche des solutions personnalisées pour le plan qui nous est soumis et que des modifications soient, si nécessaire, apportées. Alexis ajoute: “Nous comptons par ailleurs parmi nos clients bon nombre de cuisinistes à la recherche d’autre chose que l’offre d’électro standard, ainsi que des entrepreneurs et des architectes.”

Une centaine de marques

L’offre couvre toutes les classes de prix: d’appareils pour le marché de projets aux solutions pour les cuisines les plus exclusives. Tout cela est bien entendu lié à l’énorme offre de grandes marques mais aussi de marques moins évidentes qui peuvent pourtant offrir une importante valeur ajoutée. Il suffit de jeter un coup d’œil sur le site de LiMar Concept pour s’en rendre compte: au total une centaine de marques y sont représentées. Parmi les éléments qui attirent l’attention, on trouve la marque Wave, la hotte aspirante et lampe ‘fashion’ pour la cuisine. En ce qui concerne la gamme pour la cuisine, les appareils électroménagers (avec des cuisinières et réfrigérateurs en pose libre ou encastrables) se taillent la part du lion, suivis par les éviers et les robinets. Un système à osmose, systèmes de tri des déchets, adoucisseurs d’eau, prises de courant pour le plan de travail et autres accessoires complètent l’offre. Complémentairement, le grossiste propose également une ligne soigneusement sélectionnée de tabourets et de chaises de cuisine, ainsi que des tables. Alexis ajoute: “Il s’agit exclusivement de produits fabriqués en Europe avec un excellent rapport qualité-prix”. Environ 35 modèles sont présents dans le showroom, en différentes hauteurs et finitions, que le consommateur peut examiner et essayer sur place.

Les fondateurs de LiMar sont satisfaits du succès remporté par l’entreprise depuis sa création, succès qu’ils doivent à leur approche globale et à leur service complet. Il leur arrive de rêver à un autre bâtiment avec une salle d’exposition plus spacieuse!

http://www.limarconcept.be

Depuis son siège de Woluwe-Saint-Etienne, le grossiste LiMar dessert le Grand Bruxelles et toute la Wallonie.

Les leaders de LiMar Concept: Alexandra Liboutton et Alexis Marlière.

Tant le client professionnel que le consommateur final sont les bienvenus au showroom pour être conseillés. Une sélection d’appareils électroménagers, de robinets et de sièges y est présentée.

L’offre d’appareils électroménagers et d’articles sanitaires est complétée par une belle sélection de chaises et tabourets de cuisine.

Un service de haut niveau… lors de la livraison de ces réfrigérateurs, il a fallu utiliser une grue!


 

Categorieën:WHOLESALE