ECONOMY

Royal Crown betreedt ERT-kanaal — Royal Crown fait son entrée dans le canal ERT

Royal Crown-1 Frank Rombouts

Aankooporganisatie Royal Crown heeft het nieuwe jaar ingezet met behoorlijk wat nieuws en tal van nieuwe projecten… allemaal met één doel voor ogen: de vakhandel steeds verder ondersteunen en samen met hen naar ‘the next level’ gaan.

Royal Crown werd opgericht in 1996 als aankooporganisatie in het KRT-kanaal. Het accent lag aanvankelijk op de inbouwtoestellen maar daar werden al snel alle accessoires voor de keuken en vervolgens ook keukenmeubels aan toegevoegd. De groepering is inmiddels de status van KMO ontgroeid en geldt voortaan als grote onderneming. 

Sinds begin dit jaar is Royal Crown lid van Europa Möbel-Verbund, de grootste Duitse aankooporganisatie inzake meubels, interieur en keukens. Frank Rombouts, marketing manager: “Wij werken al langer samen met diverse degelijke fabrikanten van keukenmeubels, maar dank zij dit partnerschap hebben we nu ook toegang tot een arsenaal aan Duitse trendsetters, waarmee ons aanbod aan keukenmerken aanzienlijk wordt uitgebreid en versterkt.”

Alle marketinginspanningen van Royal Crown zijn er op gericht om kandidaat-kopers naar de winkel te leiden. Omdat die zich op voorhand informeren op het internet, lanceert de groepering deze maand ‘Cozino’, een uitgebreid e-commerce platform waar de consument naast online shoppen ook inspiratie kan opdoen en van waaruit hij naar de website geleid wordt van het Royal Crown lid in de regio van zijn keuze.

Elektrowinkel moet belevingscentrum worden

Het grootste nieuws voor dit jaar is evenwel dat Royal Crown voortaan ook vrijstaande elektro aanbiedt en elektrodealers verwelkomt als lid van haar aankooporganisatie. Frank Rombouts: “Wij zijn hiermee gestart om tegemoet te komen aan een vraag van onze keukenleden. Verschillende onder hen verkopen vrijstaande elektro maar konden hiervoor niet bij ons terecht. Dat is nu veranderd zodanig dat deze leden voortaan voor alles bij één groepering terechtkunnen.”

Om deze nieuwe tak binnen haar organisatie uit te bouwen, doet de groepering beroep op Charly Vanfraussen, een man die het klappen van de zweep kent binnen het ERT-kanaal. Frank Rombouts: “E-commerce is voor de elektrohandelaar een must geworden, met een goed uitgebouwde website en de mogelijkheid om zeer snel te kunnen leveren. Allemaal elementen waarin wij verregaande ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast blijft de fysieke winkel belangrijk, maar dan ànders. Zoals het in het Duits zo treffend gezegd wordt, hier is ‘umdenken’ aan de orde… verandering is nodig. Een bezoek aan de winkel moet voor de consument een beleving zijn, een bron van inspiratie, een plek waar hij kan rekenen op deskundig en persoonlijk advies. Een plek ook waar hij de betere toestellen vindt die er bovendien uitgebreid gedemonstreerd worden. En hij moet hier ook buiten de klassieke uren terechtkunnen. Dus waarom niet geregeld een laatavond opening voorzien, liefst nog gekoppeld aan een speciaal belevingsevent? Allemaal zaken waarover wij vanuit onze ervaring uitgebreid kunnen adviseren. Op onze e-commerce platformen wordt in ieder geval een maximale zichtbaarheid gecreëerd voor onze vakhandelaars, zowel KRT als ERT, en wij proberen op alle mogelijke manieren om de consument te overtuigen om voor een beter toestel de stap naar de winkel te zetten!”

http://www.royalcrown.be

http://www.degrotekeukengids.be

Frank Rombouts, marketing manager van Royal Crown: “Wij hebben ons aanbod uitgebreid met vrijstaande elektro en verwelkomen voortaan ook elektrodealers. Het business model van Royal Crown is perfect toepasbaar op de betere elektrozaak en wij bespreken met hen graag hoe zij hun winkel kunnen ‘umdenken’ tot belevingscentrum!”

Royal Crown organiseert om de twee jaar een event voor haar leden en leveranciers. Op de familiedagen zijn ook de kinderen welkom!

Cozino, een alomvattend e-commerce platform boordevol inspiratie en productinformatie en bedoeld om de consument naar de winkel te leiden.

Royal Crown introduceerde vorig jaar Esperienza, een trendy woonconcept dat de totaalinrichting van de woning omhelst. Nog in de loop van dit jaar zal de 10e Esperienza showroom geopend worden.


 

En cette nouvelle année, le groupement d’achat Royal Crown annonce bon nombre de nouveautés et de nombreux nouveaux projets… Tout cela dans le même but: soutenir le commerce spécialisé et passer au ‘next level’ avec eux.

Royal Crown a été fondé en 1996 en tant que groupement d’achat dans le canal KRT. Initialement, l’accent était mis sur les appareils encastrables mais des accessoires pour la cuisine puis des meubles de cuisine s’y sont ajoutés. Depuis, le groupement a dépassé le stade de la PME et est désormais considéré comme une grande entreprise

Depuis le début de l’année, Royal Crown est membre d’Europa Möbel-Verbund, le plus grand groupement d’achat allemand de meubles, intérieurs et cuisines. Frank Rombouts, marketing manager: “Nous collaborons depuis longtemps avec divers fabricants de meubles de cuisine de qualité mais ce partenariat nous ouvre les portes d’un arsenal de créateurs de tendances allemands. Notre offre de marques de cuisines s’en voit considérablement étendue et renforcée.”

Toutes les actions marketing de Royal Crown visent à attirer les acheteurs potentiels vers le magasin. Étant donné qu’ils s’informent préalablement sur internet, le groupement lance ‘Cozino’ ce mois-ci. Il s’agit d’une large plateforme d’e-commerce où le consommateur peut, en plus de faire ses achats en ligne, puiser de l’inspiration. Il est alors dirigé vers le site web du membre Royal Crown de la région de son choix.

Le magasin d’électroménagers doit devenir un centre d’expérience

La plus grande nouveauté de cette année est que Royal Crown propose désormais de l’électro en pose libre et accueille les distributeurs d’électro comme membres du groupement. Frank Rombouts: “Nous avons pris cette orientation pour répondre à une demande de nos membres cuisinistes. Certains d’entre eux vendent de l’électro en pose libre mais ne pouvaient pas s’adresser à nous pour les obtenir. Maintenant ces membres peuvent donc s’adresser à un seul groupement pour toutes leurs demandes.” Pour développer cette nouvelle branche, le groupement fait appel à Charly Vanfraussen, un homme qui connaît bien le canal ERT. Frank Rombouts: “L’e-commerce est devenu un must pour le distributeur d’électro, au même titre qu’un site web bien conçu ainsi que la possibilité de livrer très rapidement. Ce sont autant d’éléments pour lesquels nous pouvons offrir un soutien poussé. Si le magasin physique reste important, il doit être pensé différemment. Comme on le dit si bien en allemand, il s’agit ici d”umdenken’… le changement est nécessaire. Pour le consommateur, la visite d’un magasin doit être une expérience, une source d’inspiration. Le magasin doit être un endroit où il peut compter sur des conseils professionnels et personnels. Un endroit où il trouvera les appareils les plus performants, qui y sont également présentés de manière détaillée. Un endroit où il peut également venir en dehors des heures d’ouverture classiques. Voilà autant de questions sur lesquelles nous pouvons vous conseiller partant de notre large expérience. Sur nos plateformes d’e-commerce, une visibilité maximale est en tout cas créée pour nos revendeurs spécialisés, tant en KRT qu’en ERT, et nous nous efforçons par tous les moyens de convaincre le consommateur d’aller au magasin pour acheter un meilleur appareil!”

http://www.royalcrown.be

http://www.guidedelacuisineequipee.be

Frank Rombouts de Royal Crown: “Nous accueillons désormais aussi les distributeurs d’électro. Le business model de Royal Crown s’applique parfaitement aux magasins d’électro et nous nous faisons un plaisir de parler avec leurs exploitants de la manière dont ils peuvent ‘repenser’ leur magasin pour en faire un centre d’expérience!”

Tous les deux ans, Royal Crown organise un événement pour ses membres et fournisseurs. Les enfants sont également les bienvenus lors des journées familiales!

Cozino, une plateforme complète d’e-commerce regorge d’inspiration et d’informations sur les produits. Elle est destinée à guider le consommateur vers le magasin.

L’année dernière, Royal Crown a introduit Esperienza, un concept d’habitat tendance qui englobe l’ensemble de l’aménagement d’intérieur. Le 10e showroom Esperienza verra le jour dans le courant de cette année.


 

Categorieën:ECONOMY

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s