APPLIANCES

ETNA, retro én hedendaags — à la fois rétro et moderne

Etna-1 retrokoelkast koper

Het Nederlands merk Etna zet 2019 in met een volledig nieuwe collectie keukenapparaten. Wie in het najaar een bezoek bracht aan de huisshow in het hoofdhuis van Atag Benelux te Duiven, kon hier reeds mee kennismaken. Het spreekt voor zich dat deze nieuwigheden ook op Batibouw getoond worden.

Marketing Specialist Inge Jentink, die bij Atag Benelux het label Etna onder haar hoede heeft, valt met de deur in huis: “De nieuwe collectie valt op door haar duurzame functionaliteiten, stoere industriële looks en warme retrodetails. Bij dit alles is het goed om weten dat wij met Etna betaalbare trends brengen, toestellen die inzake design en functies helemaal mee zijn met de tijd, maar die desondanks voor iedereen toegankelijk zijn.”

Retro ‘cool koelen’

Na de eerdere introductie van de collectie Retro designkoelkasten, introduceert het label vandaag een aantal nieuwe uitvoeringen in de trendkleuren van de komende seizoenen. Inge Jentink: “Denk aan Sea Breeze Green, Bronze Tequila Sunrise en Grand Caramel Coffee. In totaal worden er in deze serie negen nieuwe ‘smaken’ geïntroduceerd. De koelkasten zijn van binnen ook helemaal van nu: energiezuinig en met slimme features die ervoor zorgen dat de voedingswaren zo lang mogelijk optimaal bewaard worden.”

Dampkappen in retrolook

In het verlengde van de collectie retrokoelkasten lanceert Etna een serie pendeldampkappen met een industriële retrolook… stoere kubussen met ronde hoeken en een matte finish in zwart, crème of groen in dezelfde ralkleuren als de koelkasten.

De dampkappen zijn heel compact (45 x 45 cm), hebben vier standen en een afzuigcapaciteit van 650 m3 per uur. De bijbehorende afstandsbediening is magnetisch waardoor deze eenvoudig op de dampkap geplaatst kan worden.

Mix & Match kubiek ovens

Etna is bijzonder trots op haar vernieuwde lijn ovens en microgolfovens. Inge Jentink: “Wij brengen hiermee een echte designmatch. De verschillende apparaten hebben identieke displays en dezelfde dashboardhoogte. Hierdoor kunnen ze zowel verticaal als horizontaal stijlvol gecombineerd worden!”

De volledige line-up is zowel in rvs als matzwart verkrijgbaar. Om het gebruiksgemak te verhogen, werden de inhoud en het bakoppervlak vergroot. Jentink vult aan: “Bovendien is het schoonmaken van de oven vereenvoudigd, alle modellen beschikken nu immers over gemakkelijk demonteerbare ovendeuren en hydrolyse, er is zelfs een model met pyrolyse. En last but not least, Etna heeft nu ook een echte compacte oven met microgolffunctie in het assortiment.”

Smart cooking met inductie

Inge Jentink vervolgt: “Gebruiksgemak, design en prijs staan ook centraal bij de vernieuwde serie inductiekookplaten. Naast de instapserie is er een lijn waarbij alle zones bediend kunnen worden d.m.v. gebruiksvriendelijke sliders. Het design van de inductiekookplaten is gebaseerd op designelementen van de gaskookplaat. Zo geeft de Virtual Pan Support visueel aan hoe je de pan moet positioneren om het maximale vermogen uit de kookplaat te halen. Ook bevat de lijn diverse platen met koppelbare zones, ideaal bij het gebruik van grote grillplaten en vispannen.”

Gloednieuw in het assortiment is eveneens een inductiekookplaat met centraal geïntegreerde afzuiging. De kookplaat heeft twee koppelbare kookzones en is 86 centimeter breed. De afzuigunit draagt energielabel A en heeft een afzuigcapaciteit tot 658 m3 per uur, instelbaar op vier standen.

XL vaatwasser

Ook bij de vaatwassers van Etna zien we een volledig nieuwe lijn waarbij zelfs de instapmodellen uitgerust zijn met een besteklade. De topseries (6 en 7) dragen, naargelang het model, het energielabel A++ of A+++. Ze bieden ruimte aan 13 of 14 couverts en zijn standaard voorzien van kuipverlichting en een eenvoudige RVS gebruikersinterface. Inge Jentink sluit af aan: “Deze vaatwassers zijn bovendien superstil in gebruik, met modellen die slechts 42 en 44 decibel geluid produceren. De modellen in de 7-serie bieden bovendien een besteklade en zijn afgewerkt met een bedieningspaneel met touchbediening!”

http://www.etna.be

Nieuwe trendkleuren bij de retro designkoelkasten zoals Sea Breeze Green, Bronze Tequila Sunrise en Grand Caramel Coffee.

Retro pendeldampkappen met een industriële look en in dezelfde ralkleuren als de retrokoelkasten. Op de achtergrond de vernieuwde Mix & Match Kubiek ovenlijn.

Nu ook bij Etna een hood-in-hob inductiekookplaat.

Het topmodel bij de nieuwe vaatwassers: A+++, 42 dB, een besteklade en een RVS-bedieningspaneel met touch control.

Voor de liefhebber, een retrokoelkast in dit exclusief designjasje.


La marque néerlandaise Etna entame l’année 2019 avec une toute nouvelle collection d’appareils de cuisine. Les personnes qui se sont rendues aux portes ouvertes de la maison mère d’Atag Benelux à Duiven, ont déjà eu l’occasion de la découvrir. Il va de soi que ces nouveautés seront aussi présentées à Batibouw.

La spécialiste du marketing Inge Jentink, en charge de la marque Etna, indique d’entrée de jeu: “La nouvelle collection frappe par ses fonctionnalités durables, son look industriel robuste et ses détails rétro chaleureux. Il est aussi bon de savoir que nous proposons, avec Etna, des tendances financièrement abordables, des appareils qui sont bien de leur temps en termes de design et de fonctions, tout en restant accessibles à tous”.

Réfrigérateurs rétro

Après l’introduction de la collection de réfrigérateurs design rétro, la marque présente aujourd’hui plusieurs nouvelles versions dans les coloris tendances des saisons à venir. Inge Jentink: “Pensons à Sea Breeze Green, Bronze Tequila Sunrise et Grand Caramel Coffee. Au total, neuf nouveaux ‘goûts’ seront introduits dans cette série. Côté intérieur, les réfrigérateurs sont également bien de leur temps: peu énergivores et avec des fonctions intelligentes qui permettent de conserver les aliments le plus longtemps possible de manière optimale”.

Hottes aspirantes au look rétro

Dans le prolongement de la collection de réfrigérateurs rétro, Etna lance une série de hottes aspirantes suspendues au look industriel rétro… des cubes imposants aux angles arrondis et avec une finition mate en noir, crème ou vert pour être assortis aux coloris RAL des réfrigérateurs. Les hottes aspirantes sont très compactes (45 x 45 cm), ont quatre positions et une puissance d’aspiration totale de 650 m³ à l’heure. La commande à distance fournie est magnétique et se place aisément sur la hotte aspirante.

Fours cubiques Mix & Match

Etna est particulièrement fier de sa nouvelle gamme de fours et fours à micro-ondes. Inge Jentink: “Nous proposons ainsi un bel ensemble design. Les différents appareils ont des écrans identiques et un bandeau de même hauteur. Ils peuvent être combinés verticalement ou horizontalement avec élégance!”

Toute la gamme est disponible en inox et en noir mat. Pour améliorer le confort d’utilisation, le volume et la surface de cuisson ont été augmentés. Jentink ajoute: “Le nettoyage du four est également facilité, tous les modèles sont en effet disponibles avec des portes de four aisément démontables et l’hydrolyse. Il existe même un modèle avec pyrolyse. Enfin, Etna dispose désormais d’un véritable four compact avec fonction micro-ondes dans son assortiment.”

Smart cooking avec induction

Inge Jentink poursuit: “La facilité d’utilisation, le design et le prix sont également au cœur de la nouvelle série de tables de cuisson à induction. En plus de la série d’entrée de gamme, il existe une ligne dont toutes les zones peuvent être commandées à l’aide de sliders conviviaux. Le design est basé sur des éléments du design de la table de cuisson au gaz. Le Virtual Pan Support indique visuellement où positionner la casserole pour tirer le meilleur parti de la puissance de la table de cuisson. La ligne comprend également diverses tables de cuisson dont les zones peuvent être couplées.”

Autre nouveauté de l’assortiment: une table de cuisson à induction avec aspiration centrale intégrée. La table de cuisson de 86 centimètres de largeur dispose de deux zones de cuisson qui peuvent être couplées. L’unit d’aspiration porte un label énergétique A et a une capacité d’aspiration maximale de 658 m³ à l’heure, avec possibilité de réglage sur quatre positions.

Lave-vaisselle XL

Les lave-vaisselle sont complétés par une nouvelle ligne dans laquelle même les modèles d’entrée de gamme sont équipés d’un tiroir à couverts. Ces appareils peuvent laver 13 ou 14 couverts et sont dotés de manière standard d’un éclairage de la cuve et d’un panneau de commande facile à utiliser en inox. Inge Jentink conclut: “Ces lave-vaisselle sont en outre extrêmement silencieux. Certains modèles n’émettent que 42 à 44 décibels. Les modèles de la série 7 sont dotés d’un tiroir à couverts et d’un panneau de commande à touches sensitives!”

http://www.etna.be

Nouvelles couleurs tendances pour les réfrigérateurs design rétro comme Sea Breeze Green, Bronze Tequila Sunrise et Grand Caramel Coffee.

Hottes aspirantes suspendues rétro au look industriel et dans les mêmes coloris RAL que les réfrigérateurs rétro. À l’arrière-plan, la nouvelle ligne de fours cubiques Mix & Match.

Etna propose désormais aussi une table de cuisson à induction hood-in-hob.

Le modèle supérieur des nouveaux lave-vaisselle: A+++, 42 dB, tiroir à couverts et panneau de commande en inox avec touch control.

Un réfrigérateur rétro dans un habillage design exclusif.


Categorieën:APPLIANCES

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s