KITCHEN FURNITURE

Vauth-Sagel opbergsystemen – systèmes de rangement

Vauth-Sagel-1 opbergruimte keuken

De geschiedenis van het Duitse Vauth-Sagel gaat terug tot 1962 toen Hermann Vauth en zijn schoonzoon Heinrich Sagel een bedrijf oprichtten dat zich toespitste op de productie en verwerking van plaatmetaal en metaaldraad. De allereerste producten die het atelier verlieten, waren wrongelsnijders en schabben uit metaaldraad bestemd voor de kaasindustrie. Sindsdien ontwikkelde het bedrijf zich tot een fabrikant die zich thuis voelt in meerdere disciplines. Eén daarvan betreft de inrichting van de opbergruimtes in de keuken.

Het motto van de oprichters van Vauth-Sagel was ‘zeg nooit nee tegen een klant’, een overtuiging die tot op heden aan de basis ligt van de groei van de onderneming en de continue ontwikkeling van nieuwe producten. Het bedrijf is vandaag, bijna 60 jaar later, nog steeds in handen van de familie. Dankzij een aantal overnames doorheen de jaren, behoren nu ook de productie en/of verwerking van kunststof en hout tot de expertise van Vauth-Sagel. Het bedrijf telt vandaag vier fabrieken, alle vier in Duitsland gevestigd en tezamen goed voor een productieoppervlakte van 103.000 m2. Hans-Berend Wiesener, Head of International Sales: “Wij kiezen er bewust voor om de productie in eigen land te houden omdat wij geen enkele toegeving wensen te doen inzake kwaliteit. Wij ontwikkelen en produceren producten die een leven lang meegaan en het is precies omdat wij de lat inzake kwaliteit zo hoog leggen, dat de top van de Duitse keukenmeubelindustrie, om maar één voorbeeld te noemen, met onze producten werkt!”

Anno 2019 stelt Vauth-Sagel meer dan 900 mensen tewerk, waarvan een 80-tal stagiairs in opleiding, en worden componenten en systemen ontwikkeld en geproduceerd niet alleen voor toepassing in de keuken maar tevens voor de meest uiteenlopende takken in de industrie zoals bijvoorbeeld de auto- en de medische industrie. Het bedrijf kan voor haar opbergsystemen voor de keuken bogen op een netwerk van 124 verdelers in meer dan 53 landen. De voorbije jaren werden tevens enkele eigen showrooms, zeg maar concept stores, geopend… in Moskou, Istanboel, Brisbane, het Amerikaanse High Point en in de loop van dit jaar ook in Nieuw-Zeeland.

Om haar verdere groei te ondersteunen, startte Vauth-Sagel twee jaar geleden met een meerjarig plan om haar naamsbekendheid verder te ondersteunen en verhogen. Het logo werd vernieuwd en in één van de fabrieken werd een state-of-the-art fabrieksshowroom ingericht, compleet met een vergaderruimte voor sales meetings en presentaties. Ook de website werd vernieuwd. Alle productbrochures kunnen nu door vakmensen gedownload worden, compleet met een gedetailleerde opgave van de technische details, inclusief 3D-weergaven van de producten. Kastenbouwers die dat wensen, kunnen de benodigde data bovendien rechtstreeks downloaden naar hun CNC-machines. En terwijl u dit leest, zijn voor de consument aangepaste brochures in de maak, per productgroep omdat zij anders verloren dreigen te lopen in het groot aanbod.

Planero, puristisch design

Vauth-Sagel brengt de meest uiteenlopende oplossingen om de beschikbare opbergruimte in een keuken zo optimaal mogelijk te benutten… systemen om zowel onderkasten, hoge kasten, wandkasten als hoekkasten in te richten, aangevuld met diverse afvalsorteersystemen en accessoires. Tijdens Sicam in het najaar van 2017, verraste de fabrikant de bezoekers met een totaal nieuw design: Planero. Naast de gekende draadmanden nu ook luxueus uitgevoerde leggers met een cleane, haast puristische uitstraling die cachet geven aan het kastinterieur en precies daarom sinds hun introductie ook snel hun weg gevonden hebben naar de rest van het interieur. Het Planero design wordt gekenmerkt door een dunne, gepoederlakte omranding in plaatstaal die de houten en gesealde leggers omvat. Het geheel is steeds uitgevoerd in een uniforme kleur, naar keuze in lavagrijs, champagne, wit of zilver-grijs. De montagepunten zijn volledig aan het zicht onttrokken wat de visuele rust ten goede komt. De leggers kunnen eenvoudig verwijderd worden wat het onderhoud vergemakkelijkt. Het Planero design is terug te vinden in vrijwel alle productgroepen die Vauth-Sagel aanbiedt. Afsluiten doen we met de melding dat de producten van Vauth-Sagel in ons land verdeeld worden door de groothandels en invoerders Berma Decor uit Erpe-Mere en Bermabru uit Brussel.

http://www.vauth-sagel.com

http://www.bermadecor.com

http://www.bermabru.be

Vauth-Sagel brengt een uitgebreide range oplossingen om de beschikbare opbergruimte in een keuken zo optimaal mogelijk te benutten.

Het Planero-design wordt gekenmerkt door een strakke en pure vormgeving en is precies daarom ook geschikt voor de stijlvolle inrichting van àndere kasten in het interieur.

Cornerstone Maxx, één van de oplossingen voor hoekkasten van Vauth-Sagel. Hier in een lavagrijs Planero-design. Onderscheiden met een German Design Award 2018.

Met VS ENVI brengt de fabrikant een modulair afvalsorteersysteem dat vlot aangepast kan worden aan de behoefen van elke consument.

De afvalsorteersystemen kunnen aangevuld worden met dit gereedschapskistje. Voorzien van een handige greep, beschikbaar in diverse kleuren en onderscheiden met een iF Design Award 2018.

Vauth-Sagel opende de voorbije jaren concept stores in Moskou, Istanboel, Brisbane (foto) en het Amerikaanse High Point. In de loop van dit jaar is Nieuw-Zeeland aan de beurt.


 

L’histoire de l’Allemand Vauth-Sagel débute en 1962, date à laquelle Hermann Vauth et son beau-fils Heinrich Sagel ont fondé une entreprise de production et de transformation de tôles et de fils métalliques. Les premiers produits qui ont quitté l’atelier étaient des tranche-caillé et des étagères en fil métallique pour l’industrie fromagère. Depuis, l’entreprise s’est muée en un fabricant qui se sent à l’aise dans plusieurs disciplines. L’une d’entre elles est l’aménagement des espaces de rangement dans la cuisine.

La devise des fondateurs de Vauth-Sagel était ‘ne dites jamais non à un client’, une conviction qui a toujours été à la base de la croissance de l’entreprise et du développement continu de nouveaux produits. Aujourd’hui, près de 60 ans plus tard, l’entreprise est toujours entre les mains de la famille. Grâce à plusieurs reprises intervenues au fil des ans, la production et/ou la transformation du plastique et du bois font également partie de l’expertise de Vauth-Sagel. L’entreprise compte aujourd’hui quatre usines, toutes situées en Allemagne et totalisant une surface de production de 103.000 m². Hans-Berend Wiesener, Head of International Sales: “Nous maintenons délibérément la production dans notre propre pays parce que nous ne voulons faire aucune concession sur la qualité. Nous développons et produisons des produits qui nous suivent toute notre vie et c’est précisément parce que nous mettons la barre si haut en matière de qualité que le top de l’industrie allemande du meuble de cuisine, pour ne citer qu’un exemple, travaille avec nos produits!”

En 2019, Vauth-Sagel occupe plus de 900 personnes, dont environ 80 stagiaires en formation, et développe et produit des composants et systèmes qui trouvent à s’appliquer dans la cuisine ainsi que dans les secteurs industriels les plus variés tels que l’industrie automobile et médicale. Pour ses systèmes de rangement pour la cuisine, l’entreprise dispose d’un réseau de 124 distributeurs dans plus de 53 pays. Ces dernières années, plusieurs showrooms propres, ou concept stores, ont ouvert… à Moscou, Istanbul, Brisbane et dans la ville américaine de High Point. Dans le courant de l’année, ce sera aussi le cas en Nouvelle-Zélande.

Afin de soutenir sa croissance, Vauth-Sagel a lancé, il y a deux ans, un plan pluriannuel pour renforcer sa notoriété. Le logo a été renouvelé et un showroom state-of-the-art a été installé dans l’une des usines. Ce showroom est complété par une salle de réunion pour les sales meetings et présentations. Le site web a également été repensé. Toutes les brochures sur les produits peuvent désormais être téléchargées par les professionnels de même que les détails techniques, y compris les vues en 3D des produits. Les ébénistes qui le souhaitent peuvent en outre télécharger directement les données nécessaires sur leurs machines CNC. Et pendant que vous lisez ceci, des brochures adaptées au consommateur sont en préparation pour chaque groupe de produits pour éviter qu’ils soient perdus dans l’offre importante.

Planero, design puriste

Vauth-Sagel propose les solutions les plus diverses pour exploiter au mieux l’espace de rangement disponible dans la cuisine… des systèmes pour aménager des armoires basses, des armoires hautes, des armoires murales ainsi que des armoires d’angle. Le tout est complété par des systèmes de tri des déchets et des accessoires. Lors du Sicam qui s’est tenu à l’automne 2017, le fabricant a surpris les visiteurs avec un tout nouveau design: Planero. En plus des bien connus paniers en fil métallique, des étagères à la finition luxueuse et à l’aspect propre, presque puriste viennent maintenant donner un cachet supplémentaire à l’intérieur de l’armoire et c’est précisément ce qui explique pourquoi elles ont trouvé leur place dans le reste de l’intérieur depuis leur lancement. Le design Planero est caractérisé par une mince structure en tôle revêtue de poudre qui sertit les étagères en bois. L’ensemble est toujours réalisé dans une couleur unie, au choix gris lave, champagne, blanc ou argent. Les points de montage sont totalement soustraits à la vue ce qui est tout bénéfice pour l’esthétique. Les étagères peuvent aisément être démontées, ce qui facilite leur nettoyage. Le design Planero est disponible dans pratiquement tous les groupes de produits proposés par Vauth-Sagel. Mentionnons enfin encore que les produits de Vauth-Sagel sont distribués dans notre pays par les grossistes et importateurs Berma Decor d’Erpe-Mere et Bermabru à Bruxelles.

http://www.vauth-sagel.com

http://www.bermadecor.com

http://www.bermabru.be

Vauth-Sagel propose une large gamme de solutions permettant d’exploiter au mieux l’espace de rangement disponible dans la cuisine.

Le design Planero est caractérisé par des lignes élégantes et pures et il convient donc parfaitement à l’aménagement stylé d’autres armoires de la maison.

Cornerstone Maxx, l’une des solutions pour armoires d’angle de Vauth-Sagel. Ici dans un design Planero gris lave. Récompensé par un German Design Award 2018.

Avec VS ENVI, le fabricant propose un système de tri des déchets modulaire qui peut aisément être adapté aux besoins de chaque consommateur.

Les systèmes de tri des déchets peuvent être complétés par ce petit coffret à outils. Doté d’une poignée pratique, il est disponible en plusieurs couleurs et a été récompensé par un iF Design Award 2018.

Ces dernières années, Vauth-Sagel a ouvert des concept stores à Moscou, Istanbul, Brisbane (photo) et dans la ville américaine de High Point. Cette année, ce sera le cas en Nouvelle-Zélande.


 

Categorieën:KITCHEN FURNITURE

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s