KITCHEN FAUCETS

Linum Concept, nieuwe groothandel in KRT-kanaal

Linum-6 bouwwerken

Het in Kuurne gevestigde Linum Europe is al 35 jaar actief als groothandel voor de professionele keuken. Het actieterrein strekt zich uit over vrijwel heel Europa en het bedrijf kan terugvallen op 105 medewerkers waarvan 65 in het Belgisch hoofdkantoor. Twee jaar geleden werd besloten om de opgedane ervaring en kennis ook in te zetten in het KRT-kanaal en dat in eerste instantie met een doordacht aanbod aan spoelbakken en kranen voor de keuken thuis.

Het verhaal van Linum start in 1983 met Fred Vanderbeke, die een klein eenmansbedrijf opricht, gespecialiseerd in de toelevering van componenten voor de grootkeuken. Het bedrijf evolueert snel en breidt haar activiteiten uit naar het buitenland, wat aanleiding geeft tot de definitieve naam, Linum Europe, en de opening van kantoren in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Jan Vanderbeke, huidig managing director en zoon van de oprichter: “Enkele partners waarmee wij nauw samenwerken, produceren naast componenten voor de grootkeuken ook innoverende producten voor de huishoudkeuken. Zo is ook bij ons de beslissing gegroeid om onze activiteiten uit te breiden en een nieuwe divisie op te richten: Linum Concept.” Het bedrijf is overtuigd van de kracht van de producten die deze nieuwe divisie aan het KRT-kanaal zal aanbieden. Er werd geïnvesteerd in een mooie en overzichtelijke productcataloog en sinds een jaar doet het bedrijf beroep op een ervaren medewerkster, Katja De Bisschop. Zij is als accountmanager het eerste aanspreekpunt voor keukenspecialisten en interieurontwerpers.

Linum spoelbakken

Een blikvanger in het gamma dat onder de eigen merknaam Linum gebracht wordt, is de serie ‘Pure R10’, een reeks spoelbakken met een strak design dankzij de radius 10 en de vierkante crepine. Ze zijn standaard beschikbaar met een gladde zijdeglans (rvs) of op vraag met een PVD-afwerking (goud, antraciet of koper). Geschikt voor vlakbouw, opbouw of onderbouw. Het gamma is uitgebreid en in optie kunnen bijbehorende afdruipbakjes en snijplanken verkregen worden.

Marketing manager Robbie Naessens: “Deze ‘Pure R10’ serie is een recente aanvulling op het ‘Pure R15’ gamma waar we twee jaar geleden mee gestart zijn, spoelbakken die gestampt zijn (dus radius 15 mm) en niet gelast. Ook hier gaat het om sobere modellen uit hoogwaardig roestvrij staal van 1 mm die voldoen aan alle normen inzake residentiële spoelbakken.”

Op onze vraag of er nog ruimte op de markt is voor een nieuw merk, antwoordt Katja De Bisschop resoluut: “Wij kunnen met service en ons beproefd distributiemodel het verschil maken. Linum Europe beschikt over een sterke binnendienst die tot zes uur ’s avonds bereikbaar is. Onze klanten kunnen desgewenst hun producten hier komen afhalen of we leveren voorraaditems in same-day-dispatch. Met dit alles trachten we elke dag opnieuw onze slogan ‘We make it together’ waar te maken!”

DMP Hello keukenkranen

Linum Concept is daarnaast de exclusieve invoerder van de elektronische kranen van het Italiaanse DMP, een fabrikant die al meer dan 40 jaar elektronische kranen voor de meest uiteenlopende professionele toepassingen produceert en onder de merknaam ‘Hello’ tevens keukenkranen voor de consument brengt. Een blikvanger is alvast de Hello Dual Sensor. Deze kraan is enerzijds uitgerust met een frontale start/stop sensor en anderzijds een handige Eco-Jet sensor onderaan om vlot groenten af te spoelen of potten te vullen. Wie dat wenst, kan de kraan ook gewoon manueel bedienen. De consument heeft keuze uit twee modellen (met een strakke of met een afgeronde vormgeving) en meer dan tien verschillende kleurafwerkingen. De Hello kranen werken op basis van een batterijkit. Deze is vooraan in het kraanhuis geïntegreerd zodat de batterijen makkelijk vervangen kunnen worden. Katja De Bisschop: “Goed om weten is nog dat de batterijen lang meegaan… drie jaar bij gemiddeld 200 activeringen per dag.”

Toekomst

Linum Europe verhuist tegen het einde van dit jaar naar een nieuwbouw, eveneens in Kuurne, waar alle afdelingen van het bedrijf onderdak zullen vinden. Op een terrein van 30.000 m2 zal 18.000 m2 bebouwd worden. Niet minder dan 80% hiervan zal magazijnruimte zijn, de resterende oppervlakte is voorbehouden aan de kantoren en een showroom.

Robbie Naessens sluit af: “Het spreekt voor zich dat we met onze nieuwe afdeling Linum Concept mikken op duurzame groei in het KRT-kanaal. Ons aanbod zal stelselmatig uitgebreid worden. Zo kan de keukenspecialist bij ons ook reeds terecht voor de keukenkranen van het gekend merk KWC en voor composiet spoelbakken op basis van glasvezel onder het label Linum Trend. Andere merken en productgroepen zullen zeker volgen!”

http://www.linum.eu

Strakke spoelbak uit de ‘Pure R10’ serie, beschikbaar in acht modellen. Hier in een gepolijste zijdeglans afwerking.

In de hedendaagse keuken is er steeds meer vraag naar kleur. Linum Concept biedt de ‘Pure R10’ spoelbakken daarom ook aan met een PVD-coating in goud, gunmetal of koper.

De Hello Dual Sensor kraan van DMP is beschikbaar in twee modellen: strak of afgerond. De uitloop is standaard beschikbaar in chroom, zwart of wit.

Zoals de naam aangeeft, is de Hello Dual Sensor kraan uitgerust met twee sensoren. De kraan kan 360° roteren en manuele bediening is steeds mogelijk.

De uitloop van de Hello Dual Sensor kan in een tiental hippe kleuren besteld worden, waaronder hedendaags antraciet en brons.

Enkele maanden geleden werd gestart met de bouwwerken van een nieuw bedrijfspand, eveneens in Kuurne. Het magazijn zal bijna 18.000 m2 in beslag nemen.


 

Nouveau grossiste dans le canal KRT

Linum Concept: we make it together

Linum Europe, basé à Kuurne, est un grossiste actif depuis 35 ans dans le secteur des cuisines professionnelles. Son terrain d’action s’étend à pratiquement toute l’Europe et l’entreprise occupe 105 collaborateurs dont 65 au siège social belge. Il a été décidé il y a deux ans d’utiliser l’expérience et les connaissances dans le canal KRT et ce, en première instance, avec une gamme bien pensée d’éviers et de robinets pour la cuisine domestique.

L’histoire de Linum a débuté en 1983 avec Fred Vanderbeke. Il a fondé une petite entreprise spécialisée dans la fourniture de composants pour les cuisines de collectivités. L’entreprise a évolué rapidement et a étendu ses activités à l’étranger, ce qui a mené à son nom définitif, Linum Europe, et à l’ouverture de bureaux aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Suisse. Jan Vanderbeke, actuel managing director et fils du fondateur: “Quelques-uns des partenaires avec lesquels nous collaborons étroitement produisent des produits innovants pour la cuisine domestique, en plus de composants pour la cuisine collective. Cela nous a renforcés dans l’idée d’étendre nos activités et de créer une nouvelle division: Linum Concept”. L’entreprise est convaincue de la force des produits que cette nouvelle division va proposer dans le canal KRT. Elle a investi dans un beau catalogue dans lequel les produits sont présentés de manière claire et, depuis un an, elle compte dans ses rangs une collaboratrice expérimentée, Katja De Bisschop. En tant qu’account manager, elle est le premier interlocuteur des cuisinistes et décorateurs d’intérieur.

Éviers Linum

La série ‘Pure R10’, des éviers commercialisés sous la propre marque Linum, est un produit phare de la gamme. Il s’agit d’une série d’éviers au design épuré grâce à leur angle de 10 mm et à leur crépine carrée. Ils sont disponibles de manière standard en finition brillante lisse (inox) et, sur demande, avec un revêtement en PVD (doré, anthracite ou cuivre). Ils peuvent être intégrés à fleur, montés par le haut ou intégrés sous plan. La gamme est très complète et des égouttoirs et planches à découper sont disponibles en option. Le marketing manager Robbie Naessens: “Cette série ‘Pure R10’ est récemment venue s’ajouter à la gamme ‘Pure R15’ que nous avions lancée il y a deux ans. Il s’agit d’éviers emboutis (avec un angle de 15 mm) et non soudés. Ici aussi, les modèles sont très sobres, fabriqués en inox de qualité de 1 mm qui satisfont toutes les normes applicables aux éviers domestiques”.

À notre question de savoir s’il y a encore de la place sur le marché pour une nouvelle marque, Katja De Bisschop répond sans ambiguïté: “Nous pouvons nous distinguer par notre service et notre modèle de distribution éprouvé. Linum Europe dispose d’un service interne performant qui est accessible jusqu’à 18 heures. S’ils le désirent, nos clients peuvent venir chercher leurs produits ou nous pouvons leur livrer les produits en stock le jour même. Tout cela nous permet de mettre chaque jour notre slogan ‘We make it together’ en application!”

Robinets de cuisine DMP Hello

Linum Concept est également l’importateur exclusif des robinets électroniques de l’Italien DMP, un fabricant qui produit depuis plus de 40 ans déjà des robinets électroniques pour les applications professionnelles les plus variées ainsi que des robinets pour la cuisine domestique sous la marque ‘Hello’. L’un des produits phares est le Hello Dual Sensor. Ce robinet est d’une part équipé d’un capteur frontal start/stop et d’autre part d’un pratique capteur Eco-Jet en dessous pour laver facilement les légumes ou pour remplir des casseroles. Il est également possible de commander le robinet manuellement. Le consommateur a le choix entre deux modèles (avec un bec angulaire ou un bec arrondi) et plus de dix couleurs différentes. Les robinets Hello fonctionnent à l’aide de piles intégrées à l’avant du corps du robinet pour pouvoir les remplacer facilement. Katja De Bisschop: “Bon à savoir: la consommation est réduite et les piles peuvent fonctionner jusqu’à trois ans pour une moyenne de 200 activations par jour”.

L’avenir

Linum Europe déménagera d’ici la fin de l’année pour s’installer dans un nouveau bâtiment, également à Kuurne, qui accueillera tous les départements de l’entreprise. Un bâtiment de 18.000 m² sera construit sur un terrain de 30.000 m². Pas moins de 80% de cette surface seront réservés au magasin, le reste de l’espace étant occupé par les bureaux et un showroom. Robbie Naessens conclut: “Il va de soi que, avec notre nouveau département Linum Concept, nous visons une croissance durable dans le canal KRT. Notre offre sera régulièrement étoffée. Le cuisiniste trouve déjà chez nous des robinets de cuisine de la marque bien connue KWC et des éviers en composite à base de fibre de verre de la marque Linum Trend. D’autres marques et groupes de produits suivront!”

http://www.linum.eu

Évier épuré de la série ‘Pure R10′, disponible en huit modèles. Ici en finition polie satinée.

Les couleurs sont de plus en plus demandées dans la cuisine moderne. Linum Concept propose donc les éviers ‘Pure R10’ avec un revêtement PVD en doré, gun metal ou cuivre.

Le robinet Hello Dual Sensor de DMP est disponible en deux versions: angulaire ou arrondi. Le bec est disponible de manière standard en chromé, noir ou blanc.

Comme son nom l’indique, le robinet Hello Dual Sensor est équipé de deux capteurs. Le robinet pivote à 360° et la commande manuelle reste possible.

Le bec du Hello Dual Sensor peut être commandé en une dizaine de coloris tendance, dont les très prisés anthracite et bronze.

La construction du nouveau bâtiment de l’entreprise a débuté il y a quelques mois, également à Kuurne. Le magasin couvrira près de 18.000 m².


 

Categorieën:KITCHEN FAUCETS, SINKS

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s