KITCHEN FURNITURE

Ilwa, met hart en ziel sinds 1936 — corps et âme depuis 1936

ILWA-3 showroom

Wanneer we hem op een zonnige herfstmiddag ontmoeten voor een gesprek, valt general manager Johan Illegems van Ilwa met de deur in huis: “In alles wat wij doen, leggen wij de lat zo hoog mogelijk. Wij willen met onze keukens topkwaliteit brengen en streven daarnaast elke dag opnieuw naar een zo hoog mogelijke graad van klantentevredenheid. Onze verregaande persoonlijke begeleiding, onze passie en onze fierheid over ons product maken ons uniek op de markt!”

Ilwa kijkt vol vertrouwen naar de toekomst, dat bewijzen tal van recente investeringen. Zo werd onlangs een nieuw systeem geïmplementeerd dat een nog grondigere kwaliteitscontrole mogelijk maakt en werd tevens het productieproces gereorganiseerd om nog flexibeler en economischer te produceren. In het nieuw magazijn worden platen automatisch in- en uitgeladen en een recent in gebruik genomen CNC-gestuurde opdeelzaag ondersteunt een efficiëntere productie. Vermelden we nog dat op dit moment op enkele kilometers van de fabriek het nagelnieuw Ilwa Design Center opgetrokken wordt, een 1000 m2 tellende showroom die de huidige fabrieksshowroom zal vervangen. Opening in de lente van volgend jaar!

Toplaminaat én fineer

Ilwa is in eerste instantie gekend voor haar laminaatkeukens. Johan Illegems: “Wij kunnen elke soort laminaat verwerken, waarbij we de laatste jaren uiteraard inspelen op de vraag naar zowel synchroon- als traceless soft-laminaat.” En hij vervolgt: “De jongste tijd stellen we tevens een stijgende vraag vast naar houtfineer, eveneens één van onze specialiteiten. We spitsen ons toe op de verwerking van speciale fineersoorten waarbij de klant zelf mag gaan kiezen bij de fineerleverancier. Met fineer kan een keuken verregaand gepersonaliseerd worden, elke plaat is immers uniek.”

Ilwa-dealers

Ilwa verdeelt haar producten via vier eigen winkels en werkt daarnaast nauw samen met vijftien zelfstandige keukendealers, verspreid over heel het land, die exclusief Ilwa-keukens aanbieden. Dit distributienet wordt aangevuld met een netwerk van eveneens zelfstandige keukendealers die naast andere labels ook Ilwa in de showroom hebben staan. Johan Illegems sluit af: “Er is in ons verkoopnet nog ruimte voor enkele bijkomende dealers, vooral in de Kempen en Limburg, en we wisselen hierover graag van gedachten met geïnteresseerden. Wat wij bieden is in ieder geval topkwaliteit, ondersteund door 15 jaar waarborg en een team dat zich dagelijks met hart en ziel inzet!”

http://www.ilwa.be

FOTO’S:

Naast laminaat is ook fineer een specialiteit van Ilwa: “Wij begeleiden desgewenst de klant naar de fineerleverancier om hem te adviseren bij zijn keuze.” Foto: teakfineer.

Begin dit jaar op Batibouw voorgesteld: XXL werkbladen en tafels in synchroonlaminaat, tot 4 meter lang in één stuk.

Het Ilwa Design Center, de nieuwe fabrieksshowroom die volgend jaar de deuren opent, kreeg een eigen Facebook-pagina: @ilwadesigncenter.

Eveneens op de laatste Batibouw te zien: de mogelijkheid om de eet- of woonkamer op dezelfde wijze in te richten als de keuken. Inmiddels maken ook dressings deel uit van het aanbod.

In het nieuw magazijn worden platen automatisch in- en uitgeladen. Hier rijden geen heftrucks meer rond.

De recent in gebruik genomen CNC-opdeelzaag maakt een nog efficiëntere werking in het productieatelier mogelijk.


 

Lorsque nous le rencontrons par un après-midi d’automne ensoleillé pour une interview, Johan Illegems, directeur général d’Ilwa, indique d’emblée: “Nous mettons la barre le plus haut possible dans tout ce que nous faisons. Nous voulons offrir la meilleure qualité avec nos cuisines et nous mettons tout en œuvre pour apporter une satisfaction maximale à nos clients. Nos conseils personnalisés, notre passion et notre fierté pour notre produit nous rendent uniques sur le marché!”

Ilwa envisage l’avenir avec confiance, comme en témoignent de nombreux investissements récents. Un nouveau système a ainsi été récemment mis en place pour permettre un contrôle de qualité encore plus approfondi et pour organiser le processus de production afin de produire de manière encore plus flexible et économique. Dans le nouvel entrepôt, les panneaux sont automatiquement chargés et déchargés et une scie à découper à commande numérique récemment mise en service permet une production plus efficace. Mentionnons encore que le tout nouvel Ilwa Design Center est en construction à quelques kilomètres de l’usine. Ce showroom de 1000 m² remplacera le showroom actuel de l’usine. Son ouverture est prévue au printemps de l’année prochaine!

Laminé de qualité supérieure et plaqué

Ilwa est d’abord connu pour ses cuisines en stratifié. Johan Illegems: “Nous pouvons travailler n’importe quel type de stratifié et, ces dernières années, nous avons répondu à la demande de stratifié synchrone et de stratifié soft traceless”. Il poursuit: “Nous avons récemment noté une demande croissante pour le bois plaqué, une autre de nos spécialités. Nous nous concentrons sur le travail des placages spéciaux que le client peut aller choisir lui-même chez le fournisseur. Le placage permet un haut niveau de personnalisation de la cuisine étant donné que chaque panneau est unique.”

Distributeurs Ilwa

Ilwa distribue ses produits par l’intermédiaire de ses quatre propres magasins et collabore par ailleurs étroitement avec quinze cuisinistes indépendants à travers le pays, qui proposent exclusivement des cuisines Ilwa. Johan Illegems conclut: “Il y a encore de la place dans notre réseau de vente pour des revendeurs supplémentaires, surtout en Campine et dans le Limbourg, et nous nous ferons un plaisir de donner les informations nécessaires aux cuisinistes intéressés. Nous offrons une qualité supérieure, soutenue par 15 ans de garantie et une équipe qui se dévoue chaque jour corps et âme!”

http://www.ilwa.be

Le placage est une des spécialités d’Ilwa, en plus du stratifié: “S’il le souhaite, nous accompagnons le client chez le fournisseur de placage pour le conseiller dans son choix”. Photo: teck plaqué.

Présentés en début d’année à Batibouw: des plans de travail et des tables XXL en stratifié synchrone, jusqu’à 4 mètres de long d’un seul tenant.

L’Ilwa Design Center, le nouveau showroom de la marque qui ouvrira ses portes l’année prochaine a sa propre page Facebook: @ilwadesigncenter.

Également vu lors du dernier Batibouw: la possibilité d’aménager la salle à manger ou le séjour de la même manière que la cuisine. Des dressings font, depuis, également partie de l’offre.

Dans le nouvel entrepôt, les panneaux sont automatiquement chargés et déchargés. Plus de chariots élévateurs ici.

La scie à découper à commande numérique récemment mise en service accroît l’efficacité du travail dans l’atelier de production.


 

Categorieën:KITCHEN FURNITURE

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s