INTERIOR DESIGN

Dekker Trend Centre: verregaand advies inzake interieurtrends – des conseils pointus sur les tendances en aménagement intérieur

Met het Dekker Trend Centre beschikt producent-groothandel Dekker Zevenhuizen sinds enkele maanden over een ruime, state-of-the-art showroom op de eigen bedrijfsterreinen in het Nederlandse Zevenhuizen. Het DTC, zoals de showroom ook genoemd wordt, wil een inspiratiehuis zijn waar de bezoekers hun informatiehonger naar de nieuwste trends kunnen stillen. Vier partners geven mee gestalte aan de showroom: Pitt Cooking, Wave, Steel Benelux en Arpa Nederland… allemaal bedrijven waar Dekker al jaren hecht mee samenwerkt.

De geschiedenis van Dekker Zevenhuizen gaat terug tot 1930 toen de vader van Arie Dekker, de huidige eigenaar, startte met de productie van kleine meubelen. Halverwege de jaren ’70 kwam daar de productie van keukenwerkbladen bij, een activiteit die sindsdien is uitgegroeid tot de core business van het bedrijf. In de jaren ’90 werd een tweede, aanvullende pijler ontwikkeld, met name die van groothandel in accessoires voor de keuken en sinds een vijftal jaren ook voor de badkamer. “Wij zijn vandaag geëvolueerd tot een ‘bijna’ totaalleverancier,” licht marketing manager Ben van Elk toe. “Naast onze werkbladen op maat bieden wij alles dat nodig is voor de inrichting van de keuken: kranen, verlichting, afvalsorteersystemen, achterwandsystemen, spoelbakken… werkelijk alles behalve toestellen en keukenmeubels.” Ook voor de badkamer profileert Dekker zich als totaalaanbieder en net zoals in het keukensegment worden ook voor de badkamer diverse producten aangeboden onder de eigen merknaam Lanesto.

Dekker Zevenhuizen telt vandaag 250 medewerkers en beschikt over drie fabrieken waaronder een fabriek in Zweden die recent overgenomen werd. Het bedrijf is via invoerders actief tot in Duitsland en Engeland en via de recente overname in Zweden krijgt Dekker eveneens toegang tot de andere Noordse landen. Naar het zuiden toe strekt het actieterrein zich uit tot België, vooral Vlaanderen terwijl aan de aanwezigheid in Wallonië gewerkt wordt. Het bedrijf werkt in ons land nauw samen met groothandel Ourea Kitchenware uit Gooik. Dekker produceert wekelijks ongeveer 3.500 werkbladen en dat in 16 verschillende materialen waaronder composiet, keramiek, natuursteen, laminaat en Fenix.

Dekker Trend Centre

Dekker houdt continu de vinger aan de pols wat trends in het interieur betreft en laat zich hierin begeleiden door een gekende interieur-trendwatcher, met name Monique van der Reijden van Trend Compass. Het Dekker Trend Centre weerspiegelt op dit moment de huidige interieurtrends, Ethnic Nature en Monochrome. Een Ethnic Nature interieur is geïnspireerd op de natuur. De sleutelwoorden hier zijn aardetinten en handgemaakt, aangevuld met industriële metalen, goud en koper. In een Monochrome interieur domineert één kleur die evenwel aangevuld wordt met een extra accentkleur.

Wie een bezoek bracht aan House4Kitchen of aan Holland Trend Haus (in Bünde) kon er bij Dekker kennismaken met de trends van 2019: Raw Rituals en New Classic. In de loop van dit najaar zal het Dekker Trend Centre heringericht worden om te tonen hoe deze nieuwe trends concreet ingevuld kunnen worden.

Raw Rituals

In deze trend draait alles om het gebruik van natuurlijke materialen en dat op een monumentale manier. Hout wordt gecombineerd met natuursteen en veel marmer. Bruintinten staan centraal. De zwarte of rvs-kraan past nog steeds, maar wordt steeds vaker vervangen door een koperen kraan met dito spoelbak voor een warm accent. Ben van Elk vult aan: ”De nieuwe kleuren van Dekker Zevenhuizen die precies dat Raw Rituals gevoel geven, zijn Evora Ceramics Grava (met ‘echte’ stukjes steen in grijze en lichtbruine tinten) en Evora Quartz met een fijne terrazzolook, wat een verrassend effect geeft aan de neutrale grijze tint. Ook de nieuwe Lapato afwerking van Evora Compact Granite is spraakmakend. Het geeft het blad immers de verweerde uitstraling die Raw Rituals zo kenmerkt.”

New Classic

Bij deze interieurtrend vormt de modern-klassieke woonstijl de bron van inspiratie voor de luxueuze keuken. Rijke materialen en kleuren als groen, blauw en bruin laten de jaren ’70 en ’80 herleven. Matte, donkere materialen worden in deze trend gecombineerd met hout en accenten in de warme kleur goud. Ben van Elk: “Bij Dekker omarmen we deze stijl met Fenix NTM. De nieuwe kleuren van Fenix hebben ondanks hun nostalgische, luxueuze uitstraling opvallend veel eigentijdse en praktische voordelen. Zo blijven er op het prachtige, matte oppervlak geen vingerafdrukken achter en kunnen vlekken en krassen vaak eenvoudig weggewerkt worden. De nieuwe intense tinten in bruin, blauw en groen kunnen bovendien perfect gecombineerd worden met goud en koper.”

http://www.dekkerzevenhuizen.nl

http://www.oureakitchenware.be

FOTO’S

Het Dekker Trend Centre wil een inpiratiehuis zijn waar de bezoeker ondergedompeld wordt in de meest recente interieurtrends.

In het DTC zijn zowel de producten te zien van Dekker Zevenhuizen als die van Pitt Cooking, Wave, Steel Benelux en Arpa Nederland (Fenix).

Dekker voorspelt dat in 2019 de Raw Rituals trend zal doorbreken: hout gecombineerd met natuursteen en marmer en bij voorkeur een koperen kraan en spoelbak.

Bij de interieurtrend New Classic worden matte, donkere materialen gecombineerd met hout en accenten in de warme kleur goud.

Op de bovenverdieping van de nieuwe showroom toont Dekker haar toestellen en accessoires voor de badkamer.

De productie van werkbladen vormt de core business van Dekker Zevenhuizen. In het Trend Centre staan grote displays opgesteld met stalen van alle materialen, kleuren en afwerkingen waaruit gekozen kan worden.


 

Avec le Dekker Trend Centre, le producteur et grossiste Dekker Zevenhuizen dispose depuis quelques mois d’un showroom spacieux sur les terrains de l’entreprise, dans la ville néerlandaise de Zevenhuizen. Le DTC, ainsi que le showroom est aussi appelé, veut être une source d’inspiration où les visiteurs assoiffés d’informations sur les dernières tendances pourront étancher leur soif. Quatre partenaires sont associés pour donner vie à ce showroom: Pitt Cooking, Wave, Steel Benelux et Arpa Nederland… autant d’entreprises avec lesquelles Dekker collabore depuis des années.

L’histoire de Dekker Zevenhuizen remonte à 1930 lorsque le père d’Arie Dekker, le propriétaire actuel, a commencé à produire de petits meubles. Au milieu des années ’70, la production de plans de travail de cuisines est venue s’y ajouter. Depuis, cette activité est devenue le core business de l’entreprise. Dans les années ’90, un deuxième pilier complémentaire, a été développé, à savoir celui de grossiste en accessoires pour la cuisine et depuis cinq ans en accessoires pour la salle de bains. “Nous avons aujourd’hui évolué dans le sens d’un fournisseur ‘presque’ complet”, explique le marketing manager Ben van Elk. “En plus de nos plans de travail sur mesure, nous proposons tout ce qui est nécessaire à l’aménagement de la cuisine: robinets, éclairage, systèmes de tri des déchets, systèmes de crédences, éviers… vraiment tout à l’exception d’appareils et de meubles de cuisine.” Pour la salle de bains aussi, Dekker se profile comme fournisseur complet et, de même que pour le segment de la cuisine, divers produits pour la salle de bains sont proposés sous sa propre marque Lanesto.

Dekker occupe aujourd’hui 250 collaborateurs et dispose de trois usines dont une en Suède qui a récemment été reprise. L’entreprise est active jusqu’en Allemagne et en Angleterre via des importateurs. La récente reprise en Suède a ouvert les portes des pays nordiques. Vers le sud, son terrain d’action s’étend jusqu’à la Belgique, surtout en Flandre, tout en travaillant sur une présence en Wallonie. Dans notre pays, l’entreprise collabore étroitement avec le grossiste Ourea Kitchenware. Chaque semaine, Dekker produit environ 3.500 plans de travail et ce en 16 matériaux différents dont le composite, la céramique, la pierre naturelle, le stratifié et le Fenix.

Dekker Trend Centre

Dekker reste en prise permanente avec les tendances en aménagement d’intérieur et se fait conseiller par une observatrice de tendances d’intérieur connue, Monique van der Reijden de Trend Compass. Le DTC reflète les tendances d’intérieur actuelles, Ethnic Nature et Monochrome. Un intérieur Ethnic Nature est inspiré de la nature. Les mots-clés sont les teintes de terre et le fait main, complété par des métaux industriels, de l’or et du cuivre. Dans un intérieur Monochrome, une seule teinte domine même si elle peut éventuellement être complétée par une touche colorée différente.

Lors du KüchenmeileA30, Dekker présentait les tendances de 2019: Raw Rituals et New Classic. Le DTC sera réaménagé en automne pour montrer comment ces nouvelles tendances peuvent prendre forme de manière concrète.

Raw Rituals

Tout tourne autour de l’utilisation de matériaux naturels et ce de manière monumentale. Le bois est combiné à de la pierre naturelle et à beaucoup de marbre. Les nuances de bruns occupent une place centrale. Le robinet noir ou en inox est toujours présent, mais il est aussi de plus en plus souvent remplacé par un robinet en cuivre avec évier assorti pour ajouter une touche chaleureuse. Ben van Elk ajoute: “Les nouveaux coloris de Dekker qui donnent précisément ce sentiment de Raw Rituals sont Evora Ceramics Grava (avec de ‘véritables’ morceaux de pierre dans des tons gris et brun clair) et Evora Quartz à l’aspect terrazzo raffiné, ce qui confère un effet étonnant au ton gris neutre. La nouvelle finition Lapato d’Evora Compact Granite fait également sensation. Elle donne au plan de travail cet aspect patiné par le temps qui caractérise si bien Raw Rituals.”

New Classic

Dans cette tendance d’intérieur, la source d’inspiration est constituée par le style d’habitat moderne classique. Des matériaux riches et des couleurs telles que le vert, le bleu et le brun font revivre les années ’70 et ’80. Des matériaux foncés et mats sont combinés à du bois et à des accents dorés chaleureux. Ben van Elk: “Chez Dekker, nous soulignons ce style avec du Fenix NTM. Malgré leur aspect luxueux et nostalgique, les nouveaux coloris de Fenix présentent bon nombre d’avantages modernes et pratiques. Les nouvelles teintes intenses de brun, bleu et vert sont parfaites combinées à de l’or et du cuivre.”

http://www.dekkerzevenhuizen.nl

http://www.oureakitchenware.be

PHOTOS

Le Dekker Trend Centre veut être un lieu d’inspiration où les visiteurs sont plongés dans les tendances d’intérieur les plus récentes.

Le DTC présente tant les produits de Dekker Zevenhuizen que ceux de Pitt Cooking, Wave, Steel Benelux et Arpa Nederland (Fenix).

Dekker prévoit que la tendance Raw Rituals fera son apparition en 2019: du bois combiné à de la pierre naturelle et du marbre avec, de préférence, un robinet et un évier en cuivre.

Dans la tendance d’intérieur New Classic, des matériaux foncés et mats sont combinés à du bois et à des accents dorés chaleureux.

Dekker présente ses appareils et accessoires pour la salle de bains à l’étage du nouveau showroom.

La production des plans de travail constitue le core business de Dekker Zevenhuizen. De grands panneaux d’échantillons de tous les matériaux, coloris et finitions sont installés au Trend Centre pour faciliter le choix.


 

Categorieën:INTERIOR DESIGN

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s