INTERIOR DESIGN

Sprinz: “Welkom in onze wereld van glas!” – “Bienvenue dans notre monde de verre!”

Sprinz-1 glazen rugwanden ralkleur

Het Duitse familiebedrijf Sprinz is al meer dan 130 jaar gespecialiseerd in glas en dat voor de meest uiteenlopende toepassingen, zowel buiten als binnen. Vandaag is Sprinz klaar om de keuken te veroveren via een opmerkelijk aanbod aan ‘glas’ met tal van exclusieve features en een doordachte toepassing van de mogelijkheden van ledverlichting.

Sprinz is in ons land een gekende naam in de sanitair sector. Dat heeft het bedrijf te danken aan het verregaand maatwerk dat aangeboden wordt inzake glazen scheidingswanden en douchewanden voor de badkamer. Tijdens de vorige editie van Area30 verraste de fabrikant ons echter met diverse glazen oplossingen voor de keuken en vandaag is het bedrijf klaar om deze te introduceren in het KRT-kanaal in ons land.

Werkbladen

Sprinz brengt glazen werkbladen in drie diktes: 12, 25 en 40 mm, alle tot een maximale lengte van 3600 mm. Bij de laatste twee is sprake van een draagplaat. De randen van het glas kunnen naar keuze glanzend gepolijst of mat geslepen geleverd worden. De voorkant van de draagplaat is afgewerkt in mat chroom of geborsteld edelstaal. Bijzonder mooi zijn de werkbladen waarin rondom, in een onzichtbaar profiel, led verwerkt zit. De intensiteit kan geregeld worden en dank zij de optie ‘mix’ is het niet nodig om op voorhand te kiezen voor ‘warm wit’ of ‘koud wit’. Voor de liefhebber is er ook een RGB-variant beschikbaar, een optie die wellicht eerder zijn weg zal vinden naar de horeca.

Rugwanden

Het aanbod van Sprinz bevat eveneens glazen rugwanden op maat (uit één stuk tot max. 3600 mm). Wie dat wenst, kan het glas laten bedrukken met één van de motieven die Sprinz aanbiedt of met een eigen foto. Deze motieven of foto’s kunnen eveneens op andere elementen in het interieur aangebracht worden, bijvoorbeeld op glazen binnendeuren. Ook de rugwanden kunnen voorzien worden van ledverlichting. Het glas wordt in dat geval gemonteerd op een onzichtbare kader met daarin de ledtechniek. Dit geheel is 21 mm dik met een lengte tot 3200 mm.

Keramische toplaag

Een bijzonder effect kan gecreëerd worden met de glazen platen waarop een keramische toplaag verlijmd is. De consument kan kiezen voor parsolglas met een zwarte schijn, voor witglas (glas zonder groene schijn) of voor gewoon helder glas. Wat de keramische toplaag betreft, biedt Sprinz twee afwerkingen: ‘geoxideerd metaal’ of ‘graniet’. Diverse kleuren zijn beschikbaar: zwart, grijsbruin moro, parel, antraciet en grijs. Deze werkbladen en rugwanden kunnen uit één stuk geleverd worden tot maximaal 2995 mm.

Keukenkasten

Een opmerkelijke blikvanger in het aanbod van Sprinz zijn bovenkasten en hoge wandkasten waarvan het front met hetzelfde materiaal als het werkblad of de rugwand afgewerkt kan worden. Deze kasten kunnen niet alleen opgebouwd maar ook gedeeltelijk in de muur ingebouwd worden. De fabrikant zorgt in dat geval voor alu-inbouwboxen. De bodem van de kasten kan uitgerust worden met ledverlichting. Nog mooier is het wanneer de kast rondom (tegen de muur) aangevuld wordt met een afwerkingskader waarin eveneens verlichting aangebracht is.

http://www.sprinz.eu

Foto’s

De glazen werkbladen en rugwanden kunnen in elke RAL-kleur geleverd worden. De rugwanden kunnen tevens met een foto bedrukt worden.

De toegepaste led-technologie zorgt voor een egale verspreiding van het licht over het volledige werkblad. Alle ledtoepassingen kunnen via de bijgeleverde afstandsbediening of via de Magic Home app bediend worden.

Glazen werkbladen en rugwanden met een keramische toplaag.

Op maat gemaakte bovenkasten en hoge wandkasten die eventueel gedeeltelijk in de muur ingebouwd kunnen worden.

In de glazen werkbladen kan een warmhoudzone geïntegreerd worden (naadloos of gemarkeerd met een wit lijntje).

Met SpriLumina brengt Sprinz een opvallende rugwand met 3D-lichteffect. Een technisch hoogstandje op basis van Ettlin-weefsel en een precieze positionering van de ledunits.

Wie kiest voor een accessoirerail van Sprinz kan ineens door hen de montage-openingen in de rugwand laten aanbrengen.


 

Sprinz: “Bienvenue dans notre monde de verre!”

Depuis plus de 130 ans, l’entreprise familiale allemande Sprinz est spécialisée dans le verre et ce pour les applications les plus variées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Aujourd’hui, Sprinz est prêt à conquérir la cuisine via une large offre de ‘verre’ avec nombre de fonctions exclusives et une application bien pensée des possibilités d’éclairage LED.

Sprinz est une marque connue du secteur du sanitaire dans notre pays. L’entreprise le doit à tout le sur-mesure qu’elle propose pour les parois de séparation et cloisons de douche pour la salle de bains. Lors de la dernière édition d’Area30, le fabricant nous a surpris avec différentes solutions en verre pour la cuisine et l’entreprise est aujourd’hui prête à les introduire dans le canal KRT dans notre pays.

Plans de travail

Sprinz propose des plans de travail en verre de trois épaisseurs: 12, 25 et 40 mm, tous jusqu’à une longueur maximale de 3600 mm. Dans le cas des deux dernières épaisseurs, un panneau porteur est prévu. Les bords du verre peuvent au choix être polis en brillant ou mat. La face antérieure du panneau porteur a une finition chromée ou inox brossé. Les plans de travail dont le pourtour est doté d’un éclairage LED serti dans un profilé invisible sont particulièrement élégants. L’intensité est réglable et l’option ‘mix’ rend superflu le choix préalable entre ‘blanc chaud’ et ‘blanc froid’. Une variante RGB est également disponible pour les amateurs, une option qui trouvera toutefois plutôt sa place dans l’horeca.

Crédences

L’offre de Sprinz comprend également des crédences en verre sur mesure (d’une seule pièce jusqu’à max. 3600 mm). Les personnes qui le souhaitent peuvent faire imprimer le verre avec l’un des motifs proposés par Sprinz ou avec leur propre photo. Ces motifs ou photos peuvent également être apposés sur d’autres éléments de l’intérieur, par exemple sur des portes intérieures en verre. Les crédences peuvent, elles aussi, être dotées d’un éclairage LED. Dans ce cas, le verre est monté dans un cadre invisible intégrant les LED. L’ensemble mesure 21 mm d’épaisseur jusqu’à une longueur de 3200 mm.

Couche de finition en céramique

Un effet particulier peut être créé avec les panneaux en verre sur lesquels une couche de finition en céramique est appliquée. Le consommateur peut opter pour du verre parsol à l’aspect noir, pour du blanc (verre sans reflet vert) ou simplement pour du verre transparent. En ce qui concerne la couche de finition en céramique, Sprinz en propose deux versions: ‘métal oxydé’ ou ‘granite’. Divers coloris sont disponibles: noir, moro gris-brun, perle, anthracite et gris. Ces plans de travail et crédences peuvent être livrés d’une seule pièce jusqu’à 2995 mm.

Armoires de cuisine

L’offre de Sprinz comporte des armoires hautes et de grandes armoires murales dont la façade est réalisée dans le même matériau que le plan de travail ou la crédence. Ces armoires peuvent non seulement être placées en apparent mais peuvent aussi être partiellement encastrées dans le mur. Dans ce cas, le fabricant fournit des boxes d’encastrement en alu. Le corps des armoires peut être équipé d’un éclairage LED. C’est même encore plus joli si le pourtour de l’armoire (contre le mur) est complété par un cadre de finition auquel un éclairage est également intégré.

http://www.sprinz.eu

IMAGES

Les plans de travail et les crédences en verre peuvent être livrés dans tous les coloris RAL. Une photo peut également être imprimée sur les crédences.

La technologie LED utilisée assure une répartition homogène de la lumière sur tout le plan de travail. Toutes les applications LED peuvent être actionnées par la commande à distance fournie ou par l’app Magic Home.

Plans de travail et crédences en verre avec couche de finition en céramique.

Des armoires hautes et de grandes armoires murales peuvent éventuellement être partiellement encastrées dans le mur.

Une zone chauffe-plats peut être intégrée aux plans de travail en verre (sans joint ou marquée d’un liseré blanc).

Avec SpriLumina, Sprinz propose une crédence étonnante à effet 3D. Une prouesse technologique basée sur la structure Ettlin et un positionnement précis des units de LED.

Les personnes qui optent pour un rail d’accessoires de Sprinz peuvent faire installer les niches de montage dans la crédence par l’entreprise.


 

Categorieën:INTERIOR DESIGN

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s