INTERIOR DESIGN

Wave spreidt vleugels uit

 

Wave 2 bekleding leder

Het in Oosterhout, Nederland gevestigde Wave Kitchen Products kent een snelle groei. Het bedrijf, dat opgericht werd in 1995, realiseerde de laatste jaren een flinke omzetgroei en zag meteen ook haar personeelsbestand verdubbelen. Onder de merknaam Wave profileert het bedrijf zich als aanbieder van decoratieve verlichtingspendels waarin desgewenst een dampkap gemonteerd kan worden.

“2014 was voor ons een keerpunt,” licht algemeen directeur Vincent van den Berg toe. “Tot dan was onze firma vooral actief als invoerder maar sindsdien focussen we op onze activiteiten als fabrikant.” Om de snelle groei op te vangen, werd de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd, onder meer in software. Bovendien werd de interne communicatie volledig geherstructureerd evenals de e-communicatie met de klant. Dit laatste overigens met veel succes. Van den Berg: “We zijn er trots op dat we op korte tijd meer dan 1000 likes kregen op onze Facebook pagina en we hebben daarom besloten om ook te gaan investeren in de productie van video’s om op onze pagina te plaatsen… een teaser of een meer artistiek filmpje, maar altijd stijlvol zodanig dat de uitstraling aansluit bij onze producten.”

WKP, zoals Wave Kitchen Products in het kort genoemd wordt, is steeds vaker te zien op beurzen, ook in het buitenland. Het bedrijf nam dit jaar bijvoorbeeld voor het eerst deel aan Batibouw. “Dat was een succes,” aldus van den Berg, “We zullen volgend jaar opnieuw deelnemen en hopen op een stand die dubbel zo groot zal zijn!”

Al even opgemerkt was de aanwezigheid van Wave op EuroCucina en meer bepaald op de stand van Next125 waar Schüller enkele keukens aankleedde met dampkappen van Wave. Ook de volgende editie van LivingKitchen staat op de agenda. Van den Berg: “Onze producten waren in Keulen de vorige keren al te zien op standen van andere exposanten. In 2019 zullen we echter voor het eerst zelf deelnemen.”

Wave werkt in ons land samen met Alexis Marliere van groothandel LiMar Concept die instaat voor de verdeling in Brussel en Wallonië. Van den Berg: “We gaan nu op zoek naar een vaste vertegenwoordiger voor Vlaanderen. Tegen het einde van dit jaar willen we hiervoor zeker iemand in dienst hebben, we zijn immers vastbesloten om onze positie in België verder te versterken.”

Decoratieve verlichtingspendels

De grootste blikvanger in het aanbod van Wave zijn de decoratieve verlichtingspendels waarin al dan niet een dampkap geïntegreerd wordt. Daarmee kunnen in de keuken en met name boven een kookeiland mooie projecten gerealiseerd worden. De dampkap en de pendelarmaturen hebben immers volledig dezelfde vormgeving en afwerking. Wat dit alles extra speciaal maakt, is de mogelijkheid om zowel de dampkap als de armaturen met leder te laten bekleden… voor een luxueus cachet in de keuken. Er is keuze tussen verschillende soorten leder en verschillende kleuren. Wie nog een stap verder wil gaan, dat kan. Het is immers eveneens mogelijk om ook de rest van het interieur in te richten met bijpassende verlichting, bijvoorbeeld een reeks kleinere pendelarmatuurtjes boven de eettafel die met hetzelfde materiaal en in dezelfde kleur afgewerkt zijn. Het gamma bevat tevens muurdampkappen én bijpassende wandarmatuurtjes. Ook hier zijn zowel de vormgeving, de gebruikte materialen als de kleuren perfect op elkaar afgestemd.

Showroom

In het gebouw in Oosterhout waar WKP gevestigd is, zijn uiteraard een aantal producten van Wave te zien, maar het pand is te klein voor de ambities van het bedrijf als het gaat om de presentatie van haar producten en de voorlichting die men wil bieden aan de vakhandel en de consument. Er werd daarom naar een andere oplossing gezocht. “En die oplossing is sinds vorige maand een feit,” vertelt van den Berg. “We beschikken voortaan over een volwaardige showroom in het nagelnieuwe Dekker Trend Center in Zevenhuizen!” Op het terrein van Dekker werd een leegstaande loods omgevormd tot een moderne showroom waarin niet alleen Dekker en Wave aanwezig zijn maar tevens Arpa (plaatmateriaal), Pitt Cooking (losse gaspitten) en Steel (vooral gekend voor haar fornuizen). Van den Berg: “In deze showroom, die eveneens volledig ingericht is voor het geven van presentaties, zullen continu een tiental van onze modellen getoond worden, uiteraard steeds de meest recente. Het spreekt voor zich dat wij in de toekomst ook onze Belgische klanten-vakmensen hier zullen uitnodigen!”

http://www.wavedesign.nl

De lichtarmatuur en de pendeldampkap zijn identiek aan de buitenkant. De bekleding in leder verleent een stijlvol cachet aan de keuken. (foto: Manola van Leeuwe, fotografieplus.nl)

Frame, een strakke plafondconstructie in rvs of mat zwart, met geïntegreerde dampkap met plasmafilter. Maatwerk is mogelijk. (foto: Manola van Leeuwe, fotografieplus.nl)

Next125 (Schüller) kleedde tijdens EuroCucina enkele van haar keukens aan met dampkappen van Wave.

Vincent van den Berg, algemeen directeur van Wave (links) en Alexis Marliere van groothandel LiMar Concept (rechts) op de stand van Batibouw.

De nieuwste editie van het Wave fotoboek verschijnt in september. Alle modellen worden hierin in grote, glossy foto’s in life settings weergegeven. (foto: Manola van Leeuwe, fotografieplus.nl)

Wave beschikt voortaan over een eigen showroom in het Dekker Trend Center dat op 17 mei jl. feestelijk geopend werd.

Wave étend ses ailes

Wave Kitchen Products est installé à Oosterhout, aux Pays-Bas. L’entreprise, qui a vu le jour en 1995, a connu une rapide croissance les dernières années et a vu croître son chiffre d’affaires tandis que son personnel doublait. Avec la marque Wave, l’entreprise se profile comme fournisseur de luminaires décoratifs dans lesquels une aspiration peut être montée si on le souhaite.

“2014 a marqué un tournant pour nous”, explique le directeur général Vincent van den Berg. “Notre société était jusqu’alors surtout active comme importateur mais nous nous concentrons depuis sur nos activités de fabricant.” Afin de parer à la rapide croissance, de gros investissements ont été réalisés ces dernières années, en particulier dans des logiciels. La communication interne a par ailleurs été totalement restructurée de même que l’e-communication avec le client. Cette dernière a été largement couronnée de succès. Van den Berg: “Nous sommes fiers d’avoir obtenu plus de 1000 mentions J’aime sur notre page Facebook en peu de temps et nous avons donc décidé d’investir dans la production de vidéos à poster sur notre page… un teaser ou un clip plus artistique, mais toujours élégant pour cadrer avec l’allure de nos produits.”

WKP, ainsi que l’on appelle Wave Kitchen Products en abrégé, est de plus en plus souvent présent lors des salons, y compris à l’étranger. Cette année, l’entreprise a par exemple participé pour la première fois à Batibouw. “Ce fut un succès”, indique van den Berg, “Nous participerons à nouveau l’année prochaine et espérons doubler la surface de notre stand!”

La présence de Wave à EuroCucina n’est pas passée inaperçue non plus et ce plus précisément sur le stand de Next125 où Schüller a présenté plusieurs cuisines équipées de hottes aspirantes de Wave. La prochaine édition de LivingKitchen est également au programme. van den Berg: “Nos produits étaient déjà visibles à Cologne la dernière fois sur des stands d’autres exposants. Nous allons participer nous-mêmes pour la première fois en 2019.”

Dans notre pays, Wave travaille avec Alexis Marliere du grossiste LiMar Concept qui assure la distribution à Bruxelles et en Wallonie. Van den Berg: “Nous recherchons actuellement un représentant pour la Flandre. Nous voulons avoir quelqu’un en service d’ici la fin de l’année parce que nous sommes déterminés à renforcer notre position en Belgique.”

Luminaires suspendus décoratifs

Les produits les plus marquants de l’offre de Wave sont les luminaires suspendus décoratifs dans lesquels une hotte aspirante est ou non intégrée. Il est ainsi possible de réaliser de jolis projets dans la cuisine, en particulier au-dessus de l’îlot de cuisson. La hotte aspirante et les luminaires suspendus ont en effet exactement les mêmes formes et finitions. Ce qui rend tout cela si spécial est la possibilité de faire habiller la hotte ainsi que le luminaire de cuir… pour donner un cachet luxueux à la cuisine. Il est possible de choisir parmi plusieurs sortes de cuir et différentes couleurs. Les personnes qui veulent aller plus loin encore le peuvent. Il est en effet possible d’aménager le reste de l’intérieur avec des luminaires assortis, par exemple une série de plus petites suspensions au-dessus de la table à manger et qui sont réalisée dans les mêmes matériaux et couleurs. La gamme comprend aussi des hottes murales et des appliques murales assorties. Ici aussi, la forme, les matériaux utilisés et les coloris peuvent être parfaitement assortis.

Showroom

Plusieurs produits de Wave sont visibles dans les locaux d’Oosterhout où WKP est installé, mais l’immeuble est trop petit pour satisfaire les ambitions de l’entreprise quand il est question de présenter ses produits et de donner des explications aux professionnels et aux consommateurs. Une autre solution a donc été recherchée. “Et cette solution est devenue réalité le mois dernier”, explique van den Berg. “Nous disposons désormais d’un vrai showroom dans le tout nouveau Dekker Trend Center à Zevenhuizen!” Un bâtiment désaffecté se trouvait sur le terrain de Dekker. Il a été transformé en un showroom moderne dans lequel Dekker ainsi que Wave sont présents, mais aussi Arpa (panneaux), Pitt Cooking (brûleurs au gaz indépendants) et Steel (surtout connu pour ses cuisinières). van den Berg: “Une dizaine de nos modèles, toujours les plus récents, seront présentés en permanence dans ce showroom, qui est également totalement aménagé pour donner des présentations. Il va de soi que nous y inviterons aussi, à l’avenir, nos clients professionnels belges!”

http://www.wavedesign.nl

Vus de l’extérieur, le luminaire et la hotte aspirante suspendue sont identiques. L’habillage en cuir confère un cachet élégant à la cuisine. (photo: Manola van Leeuwe, fotografieplus.nl)

Frame, un modèle pour plafond épuré en inox ou noir mat, avec hotte aspirante intégrée à filtre plasma. Le sur-mesure est possible. (photo: Manola van Leeuwe, fotografieplus.nl)

Lors d’EuroCucina, Next125 (Schüller) a équipé quelques-unes de ses cuisines de hottes aspirantes Wave.

Vincent van den Berg, directeur général de Wave (à gauche) et Alexis Marliere du grossiste LiMar Concept (à droite) sur le stand de Batibouw.

La dernière édition du livre de photos de Wave est récemment sortie de presse. Tous les modèles y sont présentés sur de grandes et belles photos dans des configurations réalistes. (photo: Manola van Leeuwe, fotografieplus.nl)

Wave dispose désormais de son propre showroom au Dekker Trend Center qui a été inauguré de manière festive le 17 mai dernier.

Categorieën:INTERIOR DESIGN

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s